تومان350000.00تومان

تومان50000.00 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس د
قیمت یکباره
400000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس د
10 کلمه کلیدی
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 2500 ورودی
بدون دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان800000.00تومان

تومان40000.00 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس س
قیمت یکباره
840000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس س
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 5000 ورودی
بدون دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان1650000.00تومان

تومان50000.00 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس ت
قیمت یکباره
1700000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس ت
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 10000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان2150000.00تومان

تومان50000.00 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس پ
قیمت یکباره
2200000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس پ
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 15000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان3800000.00تومان

تومان200000.00 هزینه تنظیم
تبلیغات در گوگل ویژه
قیمت یکباره
4000000 تومان
تبلیغات در گوگل ویژه
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 30000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان7900000.00تومان

تومان100000.00 هزینه تنظیم
تبلیغات در گوگل حرفه ای
قیمت یکباره
8000000 تومان
تبلیغات در گوگل حرفه ای
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 50000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف

Powered by WHMCompleteSolution