مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست ویژه وردپرس و جوملا نسخه اقتصادی (10 موجود است) - هاست وردپرس سی پنل ویژه
مقدار فضا 1 گیگ
ترافیک ماهانه 10 گیگ
ssl رایگان
کنترل پنل سی پنل آلمان،ایران
امکان ارتقاء
بدون دامنه رایگان
مناسب سایتهای سبک
تحویل آنی در صورت ثبت با دامنه بین المللی یا دامنه از قبل ثبت شده
پشتیبانی 24 ساعته
دو ماه تخفیف در صورت خرید سالانه

هاست ویژه وردپرس و جوملا نسخه شرکتی (10 موجود است) - هاست وردپرس سی پنل ویژه
مقدار فضا 5 گیگ
ترافیک ماهانه 50 گیگ
ssl رایگان
کنترل پنل سی پنل آلمان،ایران
امکان ارتقاء
بدون دامنه رایگان
مناسب سایتهای شرکتی
تحویل آنی در صورت ثبت با دامنه بین المللی یا دامنه از قبل ثبت شده
پشتیبانی 24 ساعته
دو ماه تخفیف در صورت خرید سالانه

هاست ویژه وردپرس و جوملا نسخه سازمانی (20 موجود است) - هاست وردپرس سی پنل ویژه
مقدار فضا 10 گیگ
ترافیک ماهانه 100 گیگ
ssl رایگان
کنترل پنل سی پنل آلمان،ایران
امکان ارتقاء
بدون دامنه رایگان
مناسب سایتهای شرکتی
تحویل آنی در صورت ثبت با دامنه بین المللی یا دامنه از قبل ثبت شده
پشتیبانی 24 ساعته
دو ماه تخفیف در صورت خرید سالانه

هاست ویژه وردپرس و جوملا نسخه حرفه ای (20 موجود است) - هاست وردپرس سی پنل ویژه
مقدار فضا 20 گیگ
ترافیک ماهانه 1000 گیگ
ssl رایگان
کنترل پنل سی پنل آلمان،ایران
امکان ارتقاء
به همراه دامنه رایگان ir
مناسب سایتهای شرکتی
تحویل آنی در صورت ثبت با دامنه بین المللی یا دامنه از قبل ثبت شده
پشتیبانی 24 ساعته
دو ماه تخفیف در صورت خرید سالانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.102.38) وارد شده است.