طراحی سایت شرکتی

یک عنوان یک آدرس یک تجارت نوین

بسته سایت شرکتی برنزیپنل مدیریت سایت
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست محدود اشتراکی
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 1550000 تومان
هر ساله فقط 195000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته سایت سازدانشجوییپنل مدیریت سایت
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست محدود اشتراکی
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 450000 تومان
هر ساله فقط 50000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته سایت شرکتی نقره ایپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اشتراکی
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 2850000 تومان
هر ساله فقط 295000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته سایت شرکتی نسخه پرفروش


پرفروش ترین


پنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اشتراکی
دارای امکانات نمایش گواهینامه ها
دارای امکانات نمایش نظرات مشتریان
دارای امکانات نمایش نمونه کارها
امکان نمایش محصولات با قابلیت خرید
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 3200000 تومان
هر ساله فقط 395000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته سایت شرکتی طلاییپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اختصاصی
دارای یک گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 5850000 تومان
هر ساله فقط 595000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
سایت شرکتی فروشگاهی سفارشی ویژهپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
دارای پوسته فارسی ریسپانسیو (واکنشگرا)
امکان افزودن اپلیکیشن موبایل به درخواست
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اختصاصی
دارای یک دامنه رایگان یک ساله
دارای یک گواهی نامه اس اس ال به درخواست ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 6500000 تومان
هر دوساله فقط 795000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته سایت شرکتی سفارشی پیشرفتهپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
دارای پوسته فارسی ریسپانسیو (واکنشگرا)
امکان افزودن اپلیکیشن موبایل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اختصاصی
دارای یک دامنه رایگان
دارای یک گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 10850000 تومان
هر ساله فقط 795000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
سایت شرکتی بهینه شده در گوگل ویژهپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
دارای پوسته فارسی ریسپانسیو (واکنشگرا)
امکان افزودن اپلیکیشن موبایل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود نمونه کارها
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
امکان افزودن بخش ها و ماژولهای جدید
دارای ماژول پیامک جهت خبرنامه
دارای ماژول پیامک فروشگاهی
دارای سیستم ایمیل مارکتینگ
افزودن و یرایش نامحدود پروزه ها
افزودن و یرایش نامحدود انواع فرم
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویر
دارای یک هاست نامحدود اختصاصی
دارای یک دامنه رایگان
دارای یک گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

یک سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 28000000 تومان
هر ساله فقط 1010000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات