پنل پیامکی

پنل ارسال و دریافت پیامک های تبلیغاتی مخابرات
 • پنل پیامکی نسخه شخصی

  • امکانات پنل
   دارای تمامی امکانات مدیریتی
   امکان خرید خط و شارژ
   بدون امکان ارتقاء
   تعداد 1000 عدد شارژ هدیه
   دارای 4 خط اشتراکی ارسال
   امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
   دارای امکانات ارسال بالک
   بدون امکان ارسال با سیم کارت
   هزینه مادام العمر
   45000 تومان
  40,000تومان + 5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • پنل پیامکی نسخه عمومی

  • امکانات پنل
   دارای تمامی امکانات مدیریتی
   امکان خرید خط و شارژ
   امکان ارتقاء
   تعداد 10000 عدد شارژ هدیه
   دارای 8 خط اشتراکی ارسال
   امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
   دارای امکانات ارسال بالک
   امکان ارسال با سیم کارت
   هزینه مادام العمر
   225000 تومان
  220,000تومان + 5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • پنل پیامکی نسخه اقتصادی پیشرفته

  • امکانات پنل
   دارای تمامی امکانات مدیریتی
   امکان خرید خط و شارژ
   امکان ارتقاء
   تعداد 1000 عدد شارژ هدیه
   دارای 8 خط اشتراکی ارسال
   امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
   دارای امکانات ارسال بالک
   امکان ارسال با سیم کارت
   هزینه مادام العمر
   100000 تومان
  95,000تومان + 5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • پنل پیامکی نسخه حرفه ای

  • امکانات پنل
   دارای تمامی امکانات مدیریتی
   امکان خرید خط و شارژ
   امکان ارتقاء
   تعداد 20000 عدد شارژ هدیه
   دارای 10 خط اشتراکی ارسال
   امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
   دارای امکانات ارسال بالک
   امکان ارسال با سیم کارت
   هزینه مادام العمر
   550000 تومان
  500,000تومان + 5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید