ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش عمومی

مشاوره و پرسش و پاسخ عمومی قبل یا بعد از خرید و دریافت انتقاد و پیشنهادات.

 پشتیبانی فروش

در ارتباط با موارد و مباحث فروش و اطلاعات در مورد محصولات و خدمات با مشاوران فروش و بازاریابی در این بخش در ارتباط باشید

 پشتیبانی فنی

پشتیبانی مباحث فنی طراحی سایت و اپلیکیشن و مشکلات مربوط به دامنه ها،سرورها و هاستینگ در این بخش رسیدگی میشود.

 پشتیبانی ایده پردازی

پشتیبانی مباحث و ایراد ایده های نو و راهنمایی درزمینه های کسب و کاردر این بخش رسیدگی میشود.

 پشتیبانی مالی

پشتیبانی و رسیدگی به موارد مربوط به مساعل مالی در این بخش رسیدگی میشود.

 پشتیبانی طرح

در ارتباط با طراحی انواع سایت و اپلیکیشن و سئو و دیده شدن سایتها و اپلیکیشنها و طرح های تجاری در این بخش مشاوره دریافت نمائید.